15.1. Zrcadlové bludiště Větruše

Po velkém úspěchu exkurzí v Praze jsme se tuto sobotu vypravili se Školním klubem na exkurzi do Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, abychom  zde s odborníkem z praxe podrobněji prozkoumali světelné jevy a s nimi spojené skutečnosti jako je  lom světla, difrakce světla, odraz světla a další. Tím jsme si doplnili a rozšířili své znalosti z hodin fyziky. Rovněž jsme měli možnost prohlédnout si interiéry nově postavené budovy této fakulty. (Třeba je mezi námi nějaký budoucí student…)

Vybaveni potřebnými informacemi jsme se pak vydali do zrcadlového bludiště na Větruši, kde jsme zákonitosti odrazu a lomu světla ověřili v praxi.

A co by to bylo za výlet, abychom ho nezakončili jak jinak než v KFC, po té už nás čekala jen cesta vlakem domů.