10.1. Ozoboti

Protože jsme žáci zvídaví, zůstali jsme odpoledne ve škole a seznámili se s robotem Ozobotem. Zkoumali jsme, jak tento robot vnímá své okolí a jak se v něm pohybuje. Naučili jsme se zadávat Ozobotovi příkazy pomocí ozokódů a vyzkoušeli jsme si, jak se robot pohybuje po čárách a jak reaguje na barvy. Když jsme konečně získali potřebné znalosti, nastala teprve ta opravdová zábava. Naším úkolem bylo naprogramovat Ozobota tak, aby rozvážel potravu zvířatům v ZOO a nakreslit mu ty správné cesty a doplnit je správnými příkazy. Nakonec jsme vyslali všechny Ozoboty do ZOO a sledovali, jak pracují. Vzhledem k tomu, že Ozobot svítí barvou, po které právě jede, byla z toho ještě krásná světelná šou.