1. schůzka 29.9.

Program:

1) Představení členů parlamentu

2) Připomenutí povinností členů a významu parlamentu

3) Volba předsedy pro tento školní rok

4) Návrhy a připomínky

5) Úkoly

1) viz seznam

2) viz nástěnka

3) Předsedou byl zvolen Tomáš Krejčí 9.A – 10 hlasů

4) Připomínky : 8. A – pořízení zrcadel na dívčí toalety

                            7.A – pochvala pro školní jídelnu – zlepšení nabídky

                            6. + 7.r. – nespokojenost s vedením hodin Z

5) Úkol – Tomáš Krejčí + Jan Řeha – Liga proti rakovině – 1. hodinu 30.9.

                 prodej kytiček na 2. stupni

                   – všichni – připravit návrhy a připomínky na příští schůzku

zapsala Mgr. Vlasta Bártová