Zebra se za tebe nerozhlédne

Dne 5.10.2021 proběhla literárně/výtvarná soutěž: Zebra se za tebe nerozhlédne, kterou pořádala Policie ČR.

Této soutěže se zúčastnilo mnoho škol, tím pádem i mnoho soutěžících. I my jsme měli tzv. želízko v ohni. Se svou básní: Jak se ne/bezpečně přechází přes silnici soutěžil Ondřej Nejedlý ze 7.B.

Náš Ondra vyhrál 1.místo ve IV. kategorii!! Tím pádem jeho báseň postupuje do celorepublikového kola!

Dne 25.11.2021 převzal Ondra z rukou policisty hlavní cenu. Další oceněnou byla Hanička Panchartková z 2.C, která svým modelem přechodu zaujala porotu.

My máme velkou radost a Ondrovi s Haničkou z celého srdce gratulujeme!!

Mgr. Jakubcová

A takhle se to Ondrovi povedlo

Jak se ne/bezpečně přechází přes silnici

Na přechodu pro chodce,

chytněte se za ruce.

S mámou, tátou, co já vím?

Rozhlédnout se především!

Avšak když se nerozhlédneš,

do silnice jen tak vlétneš.

V možné špičce dopravní,

počkej! Zastav! Neblbni!

Bez myšlení hop a skok,

pro řidiče velký šok!

Brzda! Lítaj nadávky,

zasloužíš si pohlavky!

Ondřej Nejedlý, 7.B, ZŠ J.Pešaty 1313, Duchcov 419 01