Podzimní vycházka přírodovědného kroužku

V úterý jsme využili teplého počasí a vyrazili na výsypku. Vyčistili jsme 3 ptačí budky (ve dvou zjara vyhnízdily sýkorky, ve třetí krutihlav). Pozorovali jsme krásy podzimní přírody, hledali na cestách výsypky kalcity a vulkanity. Zaměřili jsme se na listy dubů a pátrali po duběnkách. Duběnky jsou hálky, ve kterých probíhá vývoj žlabatek. Našli jsme spoustu kulatých duběnek, ve kterých jsou žlabatky listové. Pátrali jsme po hálkách žlabatky šišticové, tu jsme ale na daném území nenalezli. Na zpáteční cestě jsme si prohlédli nově budovanou vodní nádrž a broukoviště. Ke škole jsme se vrátili unavení, ale spokojení.


Mgr. Martina Hanzlíková a děti ze 3.A