Čištění budek

Ve druhé polovině září se vybraní žáci z 8. tříd spolu s dětmi 3.A vypravili na výsypku Pokrok, kde v loňském roce na dvou trasách v blízkosti jezera Emma vyvěsili 40 ptačích budek. Pod odborným dohledem ornitologa, pana Jiřího Vaníka, a pana docenta Jiřího Cibulky z ČZU v Praze budky prohlíželi a speciálními kartáči čistili. Podle materiálu, ze kterého bylo hnízdo vystavěno, děti poznávaly, který ptačí druh v dané budce hnízdil. V několika hnízdech byla nalezena opuštěná vajíčka, což se běžně v přírodě stává. Některým budkám se však účastníci vyhnuli širokým obloukem, jelikož je obydlela společenstva sršní. Pokud není sršeň podrážděná, lidí si ani v blízkosti svého hnízda nevšímá. Přesto je třeba mít se na pozoru. Žáci poznali, že budky byly obsazeny nejčastěji sýkorou modřinkou nebo koňadrou, ale také krutihlavem obecným nebo rehkem zahradním. Přestože je mezi dětmi z osmých tříd a třeťáky výrazný věkový rozdíl, žáci skvěle spolupracovali a vzájemně si pomáhali. Počasí se vydařilo a už se můžeme těšit na podzim příštího roku, kdy se akce bude opakovat.

Mgr. Martina Hanzlíková

Více fotek najdete zde: https://zsjpesaty.rajce.idnes.cz/Cisteni_budek/