Opatření k zahájení školního roku

Vážení rodiče, níže najdete popis realizovaných protiepidemických opatření na ZŠ J. Pešaty. Věřte, že se všichni snažíme minimalizovat nepříjemné dopady těchto opatření. Naším společným zájmem je překlenout toto období a začít normální školní rok. Všechny vaše dotazy zodpovíme mailem (pesatka@zsjpesaty.cz), v Bakalářích, případně rychlý kontakt: známá telefonní čísla a 733 373 087 (ředitelka školy). Se svými třídními učiteli a vedením školy se osobně setkáte při třídních schůzkách 2. září od 16h (přípravná třída a 1. ročník) a 6. září od 16h resp. 17h (2. až 9. ročník).

TESTOVÁNÍ

Ve škole proběhne preventivní testování žáků od 2. do 9. ročníku 1., 6. a 9. září.

Děti přípravné třídy a žáci 1. ročníku se budou testovat 2., 6. a 9. září.

Vše proběhne v souladu s manuálem MŠMT tak, jak jej znáte z medií. Testování je podmínkou volnějšího režimu pobytu dětí ve škole (bez roušek ve třídách, tělocvik v tělocvičně, zpěv…).

Preventivního testování nejsou povinni se zúčastnit děti a žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Testování ve škole lze nahradit platným negativním testem z odběrového místa. Každou z těchto informací předejte škole (třídnímu učiteli) nejpozději při příchodu do školy 1. září (2. až 9. ročníky), resp. 2. září (přípravná třída, 1. ročník).

PRAVIDLA PRO NOŠENÍ OCHRANY DÝCHACÍCH CEST

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty: dětem do 15 let stačí chirurgická rouška, ostatní respirátorem. Ochranu dýchacích cest je možné sejmout ve třídě (platí i pro školní družinu), při svačině a obědu, při cvičení.

Výjimku z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest je nutné doložit lékařským potvrzením, ve kterém je výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoliv ochranný prostředek dýchacích cest, případně jiný ochranný prostředek.

Děkuji za pochopení a spolupráci,

Veronika Prchalová, ředitelka školy