Rozlučka (nejen) s devátými ročníky

Každý rok v červnu probíhá slavnostní loučení s našimi deváťáky. Letos jsme místo obřadní síně zvolili prostor naší školní zahrady a rozlučka proběhla jako milé, přátelské setkání rodičů, žáků a jejich třídních učitelek, na kterém nechybělo výborné občerstvení (posíláme díky našim paním kuchařkám) a kulturní vystoupení (ještě jednou potlesk pro naší Míšu). Zazněla slova dojemná, povzbudivá i slova plná díků a symbolickou šerpou a přípitkem jsme vyprovodili naše absolventy na další cestu do života.

Tato rozlučka byla trochu jiná než ostatní, neboť kromě deváťáků jsme se loučili také s naší dlouholetou, úžasnou kolegyní Olgou Budilovou, která provedla své poslední děti první až devátou třídou a odchází na zasloužilý odpočinek. Takže milí deváťáci a milá Olinko, přejeme vám v dalším životě hodně zdraví, štěstí, úspěchů a máme vás rádi.