Sázení stromků na výsypce Pokrok

V pátek 4.6.2021 vyrazili žáci třídy 2.A ZŠ J. Pešaty v Duchcově na výsypku Pokrok zasadit doubky, které vypěstovaly děti navštěvující přírodovědný kroužek při školní družině jmenované školy. Vhodné místo bylo vybráno pracovníky Severočeských dolů na nově vznikající ploše na Pokroku IX. Pan Tomáš Hamerník a pan Eduard Vinohradník z Oddělení přípravy území a rekultivací přivezli dětem nářadí a pomohli vyhloubit jamky. Druháčci je pak prolili vodou a pod odborným vedením pana Vinohradníka sázeli své stromky. Ke každému byl pak zatlučen viditelný kůl, aby bylo místo označeno a duby nebyly při rekultivačních pracích poničeny. Současné období není pro sázení stromů zrovna nejvhodnější, ale dříve nebylo možné akci zorganizovat z důvodu protiepidemických opatření a nepříznivého počasí. Vzhledem k letošnímu chladnějšímu deštivému jaru a začátku léta je však šance, že se doubky uchytí.

Na zpáteční cestě se děti dozvěděly, jaká plodina je letos vysetá na polích Pokroku, proč se staví na výsypce oplocenky, poznávali listnaté i jehličnaté stromy, pojmenovávaly vybrané byliny. Delší odpočinkovou zastávku si druháčci udělali u mokřadu „Travný“ na Pokroku VII. Zopakovali si, proč je třeba mokřady chránit a které živočichy tu mohou najít. Poslouchali hlasy skokanů skřehotavých, zpěv skřivana polního a silně ohroženého rákosníka velkého, který se na chvilku objevil na okraji rákosiny. Na vrcholku jedné z vrbiček pozorovali i kriticky ohroženého strnada lučního. Před návratem do školy si ještě děti prohlédly tzv. „broukoviště“ a dozvěděly se, k čemu slouží.

Počasí dětem přálo a všichni byli vycházkou nadšení, zejména sázením stromků. Tímto bychom chtěli ještě jednou poděkovat pracovníkům Severočeských dolů za vstřícnost a ochotu dětem s výsadbou pomoci.

Fotky z této akce najdete ve fotogalerii.

Mgr. Martina Hanzlíková