Prezenční výuka od pondělí 10. 5. 2021

Vážení rodiče, v pondělí 10. 5. obnovujeme prezenční výuku žáků druhého stupně. 10. 5. nastupují žáci 7. 8. a 9. tříd. Účast na prezenční výuce je možná pouze testovaným žákům. Testovat budeme 2x týdně – v pondělí a ve čtvrtek antigenními testy Singclean. Je možné testovat i vašimi testy, které jsou na seznamu schválených testů ministerstva zdravotnictví. Z testování jsou vyjmuté děti, které prodělaly covid 90 dní mínus – je možné doložit laboratorní zprávou, lékařským potvrzením ředitelce školy formou sms 733 373 087 nebo mailu vprchalova@zsjpesaty.cz nejpozději do neděle 9. 5. 20hodin.
V případě neúčasti na testování je vyloučena prezenční výuka, žák zůstává doma „jakoby byl nemocný“ a plní úkoly dle zadání jednotlivých učitelů. Toto oznámí zákonný zástupce třídnímu učiteli nejpozději v den zahájení prezenční výuky. Absence se v tomto případě považuje za omluvenou.

Věříme, že se radujete s námi, na pláč a smutek těch našich lenochů nehleďte – život je krutý!
Pro případné dotazy volejte kdykoliv 733 373 087, Veronika Prchalová