Informace k provozu školy od 17. 5. 2021

Umožňuje se osobní přítomnost žáků 1. stupně a přípravné třídy bez rotací. Žáci prvního stupně budou testováni 1x týdně, žáci druhého stupně 2x týdně – řiďte se prosím pokyny třídních učitelů. Nadále platí nošení ochrany nosu a úst ve vnitřních prostorech. Stále jsou realizována opatření zvýšené hygieny. Ve školní družině se obnovuje běžný provoz. Je potřeba doobjednat obědy! Při vší organizační složitosti je to velká úleva – všichni se velmi těšíme na práci s dětmi.

Prosím podpořte vaše děti v návratu do běžného režimu: pro časné vstávání potřebují dostatek spánku, pro soustředění na výuku zase dostatek pohybu a rozmanitou zájmovou činnost v odpoledních hodinách a o víkendech. Pro obnovu přirozených přátelských vztahů mezi vrstevníky potřebují děti překonat pocity studu, obav i určité sebestřednosti. Společně to dáme, ale chce to čas… Veronika Prchalová