Velká jarní soutěž Járy Pešaty

V březnu (8. 3–4. 4) proběhla jarní dobrodružná soutěž nabitá dějepisnými a přírodovědnými disciplínami. Cílem žáků bylo nasbírat za splněné úkoly co nejvíce bodů.  Při plnění úkolů žáci navštívili Liptickou vyhlídku, jilmovou alej, Zámeckou zahradu, oboru a mnoho významných budov v našem městě. Vyhlášení vítězů proběhlo nejprve v online Galerii Járy Pešaty v platformě Microsoft Teams. Žáci se umístili na těchto místech:  
 
1. místo Lukáš Bašek a Hana Fílová 
2. místo: František Kořízek 
3. místo: David Čermák 

V rámci jarní výzvy proběhla též i fotosoutěž, ve které měli žáci vytvořit kreativní zátiší odrážející název knihy. Fotografie se hodnotily na základě žákovských reakcí. Chtěli bychom poděkovat všem soutěžícím i hodnotícím za jejich kreativitu a vyjádření svého názoru.  
Na PRVNÍM místě se umístily hned dvě soutěžící s osmi reakcemi: Nela Šulcová (6.A) a Kateřina Ferková (8.A). Na DRUHÉM místě se umístil se šesti reakcemi: František Kořízek (8.B) a na TŘETÍM místě se umístily opět dvě soutěžící s pěti reakcemi: Adéla Řehořová (6.A) a Kamila Dočekalová (6.B).  

Za soutěže v obou výzvách děti získají drobnou odměnu.  

P. Formánková, J.Červenková a K. Jakubcová