Informace k nástupu dětí do školy – III.část

Obnovení prezenční výuky pro žáky prvního stupně od 12. 4. 2021 v týdenních rotacích

Děti budou testovány v pondělí a ve čtvrtek při příchodu do školy, případně do školní družiny.

Testy LEPU, které naše škola obdržela, jsou velmi šetrné, jemné a jednoduché na provedení. Test si dělá dítě samo, nikdo na něj nesahá, nikdo s dítětem nemanipuluje. Paní učitelka nebo paní vychovatelka ústně provádí děti procesem, pak společně testy vyhodí do připraveného koše a jde se učit!

Na stránkách ministerstva školství se můžete seznámit se všemi informacemi:

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole a dalšími zde:https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Ranní družina: při příchodu děti projdou testovacím místem, s paní vychovatelkou se otestují*. Po 15 minutách s negativním výsledkem jdou do družinky, s pozitivním výsledkem odcházejí s rodičem nebo doprovodem domů. **

Škola: děti se před zahájením vyučování sejdou na určených místech po třídách u školy. Paní učitelka v 7.50 odvádí svou třídu do místnosti s testy. Provedou test*. Po 15 minutách s negativním výsledkem jdou do své třídy, s pozitivním výsledkem zůstávají v testovací místnosti a je kontaktován rodič. Dítě opouští školu v doprovodu zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby.**

Děti s rodiči, kteří chtějí být přítomni testování odcházejí v 8 hodin s pověřenou osobou do testovacího prostoru, který je kapacitně omezen = může dojít k rozdělení na skupiny, v tom případě je nutné počítat s určitým zdržením. Provedou test*. Po 15 minutách dítě s negativním výsledkem jde do své třídy, s pozitivním výsledkem odchází s rodičem nebo doprovodem domů. **

* Provedení testu: Dítě se posadí ke stolečku, rozloží si obálku s testem. Do jedné ruky uchopí jemnou tyčinku, jedním koncem zasune na kraj nosní dírky a vatovým koncem 5x lehce otočí v jedné nosní dírce, pak v druhé nosní dírce. Tyčinku zasune vatovým koncem do otvoru v obálce. Paní učitelka do okénka nakape aktivní roztok. Obálka je uzavřena. Po 15 minutách je na vrchní straně obálky vidět výsledek testu. Jedna čárka zbarvení je pro kontrolu. Pokud se objeví druhá barevná čárka, výsledek testu je pozitivní.

** Pozitivní výsledek testu ve škole: Rodiče kontaktují svého dětského lékaře, sdělí mu, že dítě bylo ve škole pozitivně testováno. Dále postupují podle jeho pokynů. O výsledku dalšího testu neprodleně informují vedení školy.

*** 5. ročníky mají sraz před školou v 7.40 5a, v 7.45 5b, v 7.50 5c

Jak doložím, že moje dítě se nemusí testovat:

  1. předložím doklad o negativním výsledku RT-PCR testu nebo POC antigenního testu mého dítěte provedeného na odběrovém místě (nikoliv doma nebo samoodběrem!), který není starší 48 hodin ráno před testováním paní učitelce nebo vychovatelce. Mé dítě je bez příznaků virového onemocnění.
  2. předložím potvrzení od lékaře, lékařskou zprávu, zprávu z laboratoře v listinné nebo elektronické podobě, že mé dítě prodělalo covid nejpozději den před testováním. Mohu přeposlat sms zprávu z laboratoře, která oznamuje pozitivní výsledek testu – doplním celé jméno dítěte a datum oznámení tohoto výsledku: vedení školy: vprchalova@zsjpesaty.cz, tf 733 373 087

Bude to v pohodě, těšíme se na děti!

9. 4. 2021 Veronika Prchalová, ředitelka školy