Přírodovědný kroužek

Žáci třídy 2.A se zájmem o přírodu navštěvují v letošním školním roce přírodovědný kroužek, který spadá pod školní družinu naší školy. Děti se scházejí každé úterý v odpoledních hodinách. Kroužek je zaměřený především na ornitologii. Malí přírodovědci se nenásilně, formou omalovánek, her a skládaček, učí poznávat jednotlivé ptačí druhy, a to nejen vizuálně, ale i podle zpěvu. K Vánocům dostal každý průkaz malého ornitologa, do kterého si sbírá razítka za splněné aktivity. Za ně jsou slíbeny drobné odměny. V zimním období se děti vydaly na delší přírodovědnou vycházku zakončenou ukázkou kroužkování ptáků u krmítka. Ve třídě si potom každý vyrobil svůj „atlas“ s ptáky na krmítku a s návodem, jak pro opeřence připravit vhodnou krmnou směs.
Žáci však poznávají i ostatní živočichy nebo rostliny. Vyrábějí si „chytré krabičky“, do kterých sbírají na vycházkách přírodniny. Ty pak ve třídě třídí a vyhledávají jejich názvy v atlasech či encyklopediích. Na podzim si každý na vycházce našel svůj žalud a zasadil ho do květináče. Některé duby už krásně rostou. Než byly ve třídách zavedené povinné roušky, seznámily se děti také s mikroskopem a pozorovaly některé bezobratlé živočichy.
Nyní se už všichni těší na jarní aktivity. Určitě se děti zapojí do projektu České společnosti ornitologické Jaro ožívá. Také je domluvena návštěva stájí, ovšem musíme počkat, co nám současná epidemická situace dovolí.

Mgr. Martina Hanzlíková

Fotky z kroužku najdete ve fotogalerii: https://www.rajce.net/a17163687