Jak získat internet zdarma nebo výhodně?

zasílám Vám informaci o nabídkách mobilních operátorů na určité služby zvýhodněně nebo zdarma, které poskytují v aktuální situaci zejména dětem a jejich rodinám.

T-Mobile Pomáháme:

https://www.facebook.com/TMobilePomahame/

10 000 SIM karet s neomezenými daty pro školáky zmizelo během jednoho dne. Proto počet navyšujeme na 20 000 a věříme, že pomůžeme rodinám, kde internet není samozřejmostí.

O2:

https://www.o2.cz/spolecnost/tiskove-centrum/680140-Zamestnanci_O2_pomahaji_znevyhodnenym_detem_s_internetovym_pripojenim_k_vyuce.html

IT pro děti – jeden z projektů obecně prospěšné společnosti Women for Women, který pomáhá ve spolupráci se základními školami zajistit dětem ze sociálně slabých rodin IT techniku pro distanční výuku, aby nebyly vyloučeny ze systému vzdělávání. Projekt je inspirován dalším projektem organizace s názvem Obědy pro děti. Více informací na www.women-for-women.cz/it-pro-deti.

Vodafone:

https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/o-spolecnosti/pro-media/tiskove-zpravy/detail/i-ve-druhe-vlne-pandemie-vodafone-pomaha/

Vodafone poskytne neomezené internetové připojení zdarma rodinám, které nemohou svým dětem zajistit on-line výuku.

Cetin.cz:

https://www.cetin.cz/tiskove-centrum/-/asset_publisher/7E0pI2f3p5ci/content/cetin-se-svymi-partnery-a-s-neziskovou-organizaci-cesko-digital-nabizi-potrebnym-rodinam-se-skolnimi-detmi-internet-zdarma?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.cetin.cz%2Ftiskove-centrum%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_7E0pI2f3p5ci%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3

Bez internetu to dneska nejde – zvláště pro děti školou povinné. Ale ne každá rodina si to může dovolit. Proto jsme spolu s 365internet, O2 CZ, T-Mobile CZ, Telly a Vodafone CZ navázali spolupráci s neziskovou organizací Česko.Digital.

Spojenými silami pomůžeme rovné tisícovce domácností, které jsou teď bez internetu a kde se tak děti nemůžou zúčastnit distanční výuky. A na 6 měsíců jim zajistíme bezplatné připojení k internetu.

Přečtěte si celou tiskovou zprávu a pokud máte možnost, zapojte se do pomoci také – ať už podporou CESKO.Digital, nebo jakkoliv jinak.