Do školy 30. 11. 2020

Vážení rodiče, od pondělí 30. listopadu přecházejí základní školy na prezenční výuku podle stupně 4 PES. První stupeň a 9. ročníky plně, druhý stupeň částečně – v lichých týdnech (49. a 51. týden) 7. a 8. ročníky, v sudých týdnech (50. týden) 6. ročníky. V týdnech, kdy nejsou žáci na prezenční výuce, pokračují v distančním vzdělávání a rozvrh online hodin uvidíte vy i vaše děti v Bakalářích. Upozorňuji, že distanční výuka v některé z poskytovaných forem je povinná a neúčast jste povinni omlouvat. Vzhledem k přísným hygienickým opatřením je organizace provozu různá podle jednotlivých tříd a ročníků. Sledujte prosím pozorně Bakaláře zprávy, kde dostanete informace od svých třídních učitelů. Je zajištěn provoz školní družiny a školní jídelny. Žáci na distanční výuce musí odebírat obědy v určeném čase do jídlonosičů. Žáci na prezenční výuce a družinka obědvají ve školní jídelně.