Výzva pro účastníky školy v přírodě!

Vážení rodiče, vzhledem k epidemiologické situaci vás důrazně žádám, abyste v souladu s vaším prohlášením o bezinfekčnosti ke dni odjezdu na školu v přírodě vyslali pouze dítě, které nejeví známky onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota, nevolnost, průjem), dále dítě, které nepřišlo do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním, nebo s osobou podezřelou z nákazy, a to během 14 dnů před odjezdem, dítě, které nejeví příznaky COVID19 (TEPLOTA, KAŠEL, DUŠNOST, BOLEST V KRKU, ZTRÁTA CHUTI A ČICHU atd. a není nařízeno karanténní opatření – vztahuje se i na příslušníky rodiny žijící ve společné domácnosti!
Apeluji na váš zodpovědný přístup, chraňme naše společné zdraví. Dětem, které nevyjedou na školu v přírodě pro jeden z důvodů uvedených v Prohlášení o bezinfekčnosti, bude vrácena celá částka za školu v přírodě.

Dítě nesplňuje podmínku bezinfekčnosti – Jak postupovat?
Do Bakalářů: Poslat zprávu (vedení školy nebo třídní učitel): uveďte, že dítě nevyjede do školy v přírodě, protože nesplňuje podmínky BEZINFEKČNOSTI. Pak platí, že částka za školu v přírodě bude vrácena.


Mgr. Veronika Prchalová, ředitelka školy