Veselé zoubky

Ve čtvrtek 3. 9. se žáci druhých ročníků účastnili výukového programu Veselé zoubky.

Děti si hravou formou připomněly, jak fungují zoubky, jak o ně správně pečovat, co je zubní kaz a proč navštěvovat zubního lékaře. Shlédly film Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek a vyplnily pracovní list. Program se dětem líbil, všichni se do něj aktivně zapojili. Za odměnu žáci dostali preventivní balíčky od dm drogerie markt s. r. o.

Učitelky druhých ročníků

Fotografie najdete zde.