Programování na 1.stupni

Žáci druhých a třetích ročníků se v tomto týdnu účastnili pod vedením pracovníků UJEP projektu „Podpora rozvíjení informatického myšlení“ CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322, který je spolufinancován Evropskou unií. Chlapci a děvčata se hravou formou seznámili s programováním „polytechnické“ stavebnice Lego WeDo 2.0. Postavili si dva modely: větráček a formuli. Oba modely naprogramovali a ovládali pomocí senzorů, které jsou součástí stavebnice. V závěru projektu si s formulkami zazávodili. Děti byly nadšené, programování se všem moc líbilo.

Učitelky 2. a 3. ročníků