Zpět do školy!

Vážení rodiče a milí žáci, v těchto dnech škola připravuje informace k zahájení a provozu podle manuálu MŠMT. S čím můžete počítat již nyní: školní rok začne bez omezení příchodu a pohybu dětí. Ve škole je nastaven důkladný systém úklidu a dezinfekce. Všechny prostory školy jsou vybaveny dezinfekčními prostředky. Od Krajské hygienické stanice nemáme žádné podněty k opatření. Pro další informace sledujte web školy.

Děkuji za pochopení, Veronika Prchalová, ředitelka školy