Informace k zahájení školního roku 2020/21 na 2.stupni

  • Žáci 5. – 9. tříd

Vstup do školy bude probíhat hlavním vchodem bez přezouvání. Nošení roušek není povinné.

Žáci se ve třídách přivítají se svými třídními učitelkami. Vyučování bude ukončeno v 8.45 hodin. Od 2.9. do konce týdne výuka dle rozvrhu bez odpoledního vyučování, v dalším týdnu dle řádného rozvrhu.

Pozvánka na třídní schůzky

Vzhledem k tomu, že v době vyučování nebude umožněn vstup rodičů do budovy školy z důvodu protiepidemických opatření, proběhnou dne 3.9. od 17 hodin ve všech kmenových třídách informativní třídní schůzky.