Informace k zahájení činnosti školní družiny šk.roku 2020/2021

Činnost školní družiny bude zahájena 1.září 2020 v obvyklém provozu v době od 6 hodin. Přihlásit své děti můžete formou ankety na našich webových stránkách školy, nebo 1. září 2020 na školním dvoře od 8 hodin u vedoucí vychovatelky ŠD.