Odběr obědů

Od 25.5. 2020 je možnost odebírat obědy i pro cizí strávníky. Odběr bude možný pouze do jídlonosičů a bude prováděn v upraveném čase od 10,45 do 11,15 hodin.