Co s penězi za školní družinu?

Vážení rodiče,
ředitelka stanovila úplatu za školní družinu na období březen až červen na 0,- Kč. Prosíme, abyste vyplněním ankety v Bakalářích vyjádřili svůj požadavek, jak máme naložit s úplatou, kterou jste již škole uhradili.

Zvolte v menu Ankety (nad Komens) a následně přes tlačítko Vyplňování anket a tlačítko s modrou tužkou odpovězte na anketní otázky. Uložte.
Peníze vám můžeme vrátit v hotovosti/převodem na účet (pokud je nám znám), nebo celou částku můžeme převést na začátek školního roku. Děkuji za spolupráci, Veronika Prchalová