Aktualizace k 1. 5. 2020 – Rozhodnutí o přijetí do prvních tříd pro šk. rok 2020/2021

Vážení rodiče, v příloze naleznete seznam přijatých dětí do prvních tříd na naší škole – dle data žádosti o přijetí do 30. 4. 2020. Seznam obsahuje pouze registrační čísla přidělená při podání žádosti – prosím podívejte se do vašeho potvrzovacího mailu o registraci.

Obecně platí, že do prvních tříd byly přijaté všechny děti, které podaly prostřednictvím svých zákonných zástupců žádost. Neuzavřené zápisy zůstávají u dětí žádajících o odklad – a to do doby, než škole doloží potřebné přílohy.

S dotazy prosím na tf 733 373 087, Veronika Prchalová, ředitelka školy