Žádost o zařazení do přípravné třídy

V tomto roce se nám i rodičům velmi osvědčila přípravná třída. Zvolte tlačítko Žádost o zařazení do přípravné třídy. Prosíme vyplňte, vytiskněte, podepište a odešlete poštou nebo vložte do schránky školy.

NEBO využijte formulář Žádosti o zařazení do přípravné třídy, který jsme vám zaslali poštou: vyplňte, podepište a odešlete poštou nebo vložte do schránky školy. V obou případech je nutno doložit Doporučení školského poradenského zařízení.