Informace KORONAVIR

Doporučení premiéra vlády ČR Andreje Babiše ze dne 6. 3. 2020: Pokud se vracíte v těchto dnech z Itálie, zůstaňte 14 dní doma!
Žádáme zákonné zástupce našich žáků, aby sledovali aktuální vývoj situace a postupovali podle pokynů – viz odkazy níže, nebo aby kontaktovali bez zbytečného odkladu vedení školy (tf nonstop 733 373 087). Vedení školy hodnotí situaci neustále a na webových stránkách informuje a vydává pokyny. Děkuji za pochopení a spolupráci, Mgr. Veronika Prchalová, ředitelka školy
Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají tedy přednost i před pravidly upravenými školským zákonem. MŠMT vydalo pro školy a ŠZ podrobné doporučení dostupné na  http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru
Veškeré důležité a aktuální informace k této problematice zveřejňuje na svých webových stránkách Státní zdravotní ústav, který také zřídil informační telefonickou linku, kam se mohou občané obracet, pokud potřebují v souvislosti s koronavirem poradit.

ODKAZY:
Webové stránky Státního zdravotního ústavu http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov
Webové stránky Ministerstva zdravotnictví https://www.mzcr.cz/obsah/novinky_114_1.html
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje http://www.khsusti.cz/
Světová zdravotnická organizace – WHO https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Webové stránky Ministerstva zahraničních věcí https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

DOKUMENTY:
Jak si správně mýt ruce (viz příloha)
Co dělat, pokud cestujete z oblasti zasažené koronavirem (viz příloha)
Doporučení pro cestovatele (viz příloha )
Jak snížit riziko nakažení koronavirem (viz příloha)
Desatero zásad při respiračních onemocněních (viz Desatero!)