Opatření koronavirus

S ohledem na vývoj situace kolem šíření koronaviru žádáme zákonné zástupce, aby v následujícím období bedlivě sledovali prohlášení ministerstva zdravotnictví, ministerstva zahraničí a ministerstva školství. V případě, že budete pobývat v místech, kde dojde k vyhlášení ochranných opatření (karanténa, izolace apod), informujte o této skutečnosti bez zbytečného odkladu školu před návratem do vyučování.
Mg. Veronika Prchalová, ředitelka školy